Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

Đáp án tham khảo cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc 2021" tất cả các đềAuto

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021

ĐỀ 1:

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà mình yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của bạn.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người cũng như các bạn của mình đọc sách nhiều hơn?

👉 Bấm xem đáp án tham khảo

ĐỀ 2:

Câu 1: Bạn hãy sáng tác một tác phẩm (hoặc một câu chuyện, một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (phần này khuyến khích các thí sinh vẽ tranh minh họa).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, bạn sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

👉 Bấm xem đáp án tham khảo

ĐỀ 3:

Câu 1: Bạn hãy viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà mình đã đọc. Phần này khuyến khích các thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc, bạn sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

👉 Bấm xem đáp án tham khảo

Các câu hỏi có liên quan:

https://hoidap247.com/cau-hoi/355702


``