Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

"Ún tế" - kết quả đua top tháng 2/2022Danh sách nhận quà dưới đây được công bố dựa trên chất lượng câu trả lời của từng thành viên, như vậy việc có nhiều điểm không có nghĩa là chắc chắn được nhận quà. Nếu chép mạng, trả lời qua loa, gian lận điểm, chất lượng trả lời kém thì sẽ không được nhận quà.

STT Hạng
mục
Xếp
hạng
Username Tổng điểm
hoặc xử lý
Quà tặng
1 Toán Nhất dtkc12110 19,450 Bộ quà + thẻ 100k
2 Toán 2 Kakaseto 15,120 Bộ quà + thẻ 50k
3 Toán 3 VanhMc297 12,639 Bộ quà + thẻ 50k
4 Toán 4 Milocute08 10,435 Bộ quà + thẻ 50k
5 Toán 5 thaopham76520 10,015 Bộ quà + thẻ 50k
6 Toán 6 Wan0801 9,630 Bộ quà + thẻ 50k
7 Toán 7 ndiep4320 9,137 Bộ quà + thẻ 50k
8 Toán 8 letringh2020 8,105 Bộ quà + thẻ 50k
9 Toán 9 yewnhanhatthegioi 7,440 Bộ quà + thẻ 50k
10 Toán 10 anhnguyenff2008 6,810 Bộ quà + thẻ 50k
11 Toán 11 lknhatminh0322 6,390 Bộ quà + thẻ 50k
12 Toán 12 pchi0802 6,390 Bộ quà + thẻ 50k
13 Toán 13 vuatoanhoc 6,315 Bộ quà + thẻ 50k
14 Toán 14 hoangviet2007 6,200 Bộ quà + thẻ 50k
15 Toán 15 Lovemath123 5,695 Bộ quà + thẻ 50k
16 Toán 16 2k9isthebest 5,170 Bộ quà + thẻ 50k
17 Toán 17 nguyennam500 4,990 Bộ quà + thẻ 50k
18 Toán 18 BestMaths 4,740 Bộ quà + thẻ 50k
19 Toán 19 ohnonono 4,610 Bộ quà + thẻ 50k
20 Toán 20 miku247 4,560 Bộ quà + thẻ 50k
21 Toán 21 kocogidaunha 4,025 Bộ quà + thẻ 50k
22 Nhất doanduyanh 6,840 Bộ quà + thẻ 50k
23 2 nguyenngocminhchau97 4,770 Bộ quà + thẻ 50k
24 3 banhmichammam 3,147 Bộ quà + thẻ 50k
25 Hóa Nhất pentane205 18,440 Bộ quà + thẻ 50k
26 Hóa 2 hoangminhava 13,495 Bộ quà + thẻ 50k
27 Hóa 3 angnguyen779 11,085 Bộ quà + thẻ 50k
28 Hóa 4 QuangUwU 7,922 Bộ quà + thẻ 50k
29 AV Nhất ZinnNee 15,280 Bộ quà + thẻ 50k
30 AV 2 foxthe4334 7,880 Bộ quà + thẻ 50k
31 AV 3 chaeyoung123 7,414 Bộ quà + thẻ 50k
32 AV 4 DoTrang2k8 7,195 Bộ quà + thẻ 50k
33 AV 5 anhnguyenngoc823 4,670 Bộ quà + thẻ 50k
34 AV 6 NguyenNgocVan9a1 4,510 Bộ quà + thẻ 50k
35 AV 7 letranquynhtrang 4,360 Bộ quà + thẻ 50k
36 AV 8 linhhuongnguyen2006 4,035 Bộ quà + thẻ 50k
37 AV 9 nguyenminhbaochau46 3,830 Bộ quà + thẻ 50k
38 AV 10 NHa1102 3,372 Bộ quà + thẻ 50k
39 Văn Nhất KhanhhLinhh07 5,165 Bộ quà + thẻ 50k
40 Văn 2 moduycung 3,090 Bộ quà + thẻ 50k
41 Văn 3 volevankhanh317 2,425 Bộ quà + thẻ 50k
42 Văn 4 tranminhduc8902 1,945 Bộ quà + thẻ 50k
43 Văn 5 TP2979 1,895 Bộ quà + thẻ 50k
44 Sinh Nhất tranthituyet0805197 1,575 Bộ quà + thẻ 50k
45 Sử Nhất trilecongtri 4,240 Bộ quà + thẻ 50k
46 Địa Nhất bachachanhleo 1,615 Bộ quà + thẻ 50k
- GDCD Không ai đạt giải
47 Tin Nhất yanquinnkhongcoten 13,365 Bộ quà + thẻ 50k
48 Tin 2 tuongtaylor 1,880 Bộ quà + thẻ 50k
49 Tin 3 tungduong284 1,790 Bộ quà + thẻ 50k
50 Công nghệ Nhất vaniesnow 1,645 Bộ quà + thẻ 50k
51 Nhạc họa Nhất DotothyDaisy 19,735 Bộ quà + thẻ 50k
52 Nhạc họa 2 maianhovo 6,551 Bộ quà + thẻ 50k
53 Nhạc họa 3 ChristianLander 5,894 Bộ quà + thẻ 50k
54 BĐHH Nhất dtkc12110 20,640 Thẻ 50k + chứng nhận
55 BĐHH 2 harryisthebest 8,668 Bộ quà + thẻ 50k
56 BĐHH 3 brightwarrior 7,908 Bộ quà + thẻ 50k
57 BĐHH 4 khanhzi08 6,130 Bộ quà + thẻ 50k
58 BĐHH 5 Merika09 6,095 Bộ quà + thẻ 50k
59 BĐHH 6 funeuvu 6,061 Bộ quà + thẻ 50k
60 BĐHH 7 Olwen0703 6,033 Bộ quà + thẻ 50k
61 BĐHH 8 sbpro09 4,675 Bộ quà + thẻ 50k
62 BĐHH 9 nhatkt2007 3,883 Bộ quà + thẻ 50k
63 BĐHH 10 buiviet2932006 3,804 Bộ quà + thẻ 50k
64 BĐHH 11 Apple347 3,471 Bộ quà + thẻ 50k
65 Mod Nhất lamngocanh8061 10,715 Bộ quà + thẻ 100k + chứng nhận
66 Mod 2 daichik7 4,707 Bộ quà + thẻ 50k
67 Mod 3 Iruma0301 4,280 Bộ quà + thẻ 50k
68 Mod 4 Dorris 3,972 Bộ quà + thẻ 50k
69 Mod 5 haducanh432007 3,636 Bộ quà + thẻ 50k
70 Mod 6 armybts1306 3,114 Bộ quà + thẻ 50k
71 Mod 7 White777 3,007 Bộ quà + thẻ 50k
72 Mod 8 KhanhHuyen3103 2,435 Bộ quà + thẻ 50k
73 Mod 9 letranquynhtrang 2,329 Bộ quà + thẻ 50k
74 Mod 10 caty09 2,211 Bộ quà + thẻ 50k
75 Mod 11 Congchuahoahong 2,072 Bộ quà + thẻ 50k
76 Mod 12 thaohiennhuthang07 2,052 Bộ quà + thẻ 50k
77 Mod 13 nguyenthihongngocngoc 1,978 Bộ quà + thẻ 50k
78 Mod 14 NPC007 1,957 Bộ quà + thẻ 50k
79 Mod 15 tuituy 1,918 Bộ quà + thẻ 50k
80 Mod 16 nganthai404 1,879 Bộ quà + thẻ 50k

Còn bạn thì sao?

Bạn chưa có tên trong danh sách tháng này dù đã rất cố gắng? Đừng bỏ cuộc vì vẫn còn sự kiện đua top tháng 03/2022 tại đây. Hãy trả lời thật chất lượng để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn từ Hoidap247.com nhé!

Lưu ý: Các bạn nhận được giải hãy gửi ngay tin nhắn cho Hoidap247 tại đây để xác nhận thông tin và cung cấp địa chỉ gửi quà nhé! Quá 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả, nếu không thấy thông tin liên hệ thì quà tặng sẽ được bổ sung vào quỹ quà tặng điểm danh.


``