Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

Ủa em? Kết quả đua top tháng 5/2022 nè!Danh sách nhận quà dưới đây được công bố dựa trên chất lượng câu trả lời của từng thành viên, như vậy việc có nhiều điểm không có nghĩa là chắc chắn được nhận quà. Nếu trả lời câu hỏi khi kiểm tra, chép mạng, trả lời qua loa, gian lận điểm, chất lượng trả lời kém thì sẽ không có tên.

STT Hạng
mục
Xếp
hạng
Username Tổng điểm
hoặc xử lý
Quà tặng
1 Toán Nhất Ulatrkhongbietgihet 15,090 Bộ quà + thẻ 100k
2 Toán 2 KNOIDAU 14,270 Bộ quà + thẻ 50k
3 Toán 3 dtkc12110 11,695 Bộ quà + thẻ 50k
4 Toán 4 OvOPytago 8,760 Bộ quà + thẻ 50k
5 Toán 5 Draphilomena 7,870 Bộ quà + thẻ 50k
6 Toán 6 khanhly2009 7,662 Bộ quà + thẻ 50k
7 Toán 7 kaibaseto 7,220 Bộ quà + thẻ 50k
8 Toán 8 Yau2k9 6,645 Bộ quà + thẻ 50k
9 Toán 9 TheCloud781404 6,625 Bộ quà + thẻ 50k
10 Toán 10 lemllnn2208 6,482 Bộ quà + thẻ 50k
11 Toán 11 kisibongdem 6,210 Bộ quà + thẻ 50k
12 Toán 12 FanMaple 6,210 Bộ quà + thẻ 50k
13 Toán 13 hai556655 5,965 Bộ quà + thẻ 50k
14 Toán 14 trangiahung008 5,795 Bộ quà + thẻ 50k
15 Toán 15 kimbwi209 5,645 Bộ quà + thẻ 50k
16 Toán 16 Phuongchi13 5,510 Bộ quà + thẻ 50k
17 Toán 17 2k9isthebest 5,062 Bộ quà + thẻ 50k
18 Toán 18 kknot3033UCOM 5,046 Bộ quà + thẻ 50k
19 Toán 19 parkchaeyoung18 4,915 Bộ quà + thẻ 50k
20 Toán 20 TrumMaths 4,765 Bộ quà + thẻ 50k
21 Toán 21 nguyenluffy 4,605 Bộ quà + thẻ 50k
22 Nhất phamhoa338 6,540 Bộ quà + thẻ 50k
23 2 MinhHuu2k7 3,950 Bộ quà + thẻ 50k
24 3 huylengend 3,793 Bộ quà + thẻ 50k
25 4 haotanker 3,320 Bộ quà + thẻ 50k
26 Hóa Nhất Dominic 20,645 Bộ quà + thẻ 50k
27 Hóa 2 abcxzy 8,755 Bộ quà + thẻ 50k
28 Hóa 3 TRUSThh 6,330 Bộ quà + thẻ 50k
29 Hóa 4 flagsnemesis2 5,010 Bộ quà + thẻ 50k
30 AV Nhất NguyenNgocVan9a1 9,260 Bộ quà + thẻ 50k
31 AV 2 30huongquynh 9,085 Bộ quà + thẻ 50k
32 AV 3 minhnguyetcao304 7,355 Bộ quà + thẻ 50k
33 AV 4 Camsama 6,675 Bộ quà + thẻ 50k
34 AV 5 DoTrang2k8 6,365 Bộ quà + thẻ 50k
35 AV 6 Aurellia 6,254 Bộ quà + thẻ 50k
36 AV 7 dulcie25 5,095 Bộ quà + thẻ 50k
37 AV 8 kibinhanhsang 4,050 Bộ quà + thẻ 50k
38 AV 9 LoydCardenis 4,005 Bộ quà + thẻ 50k
39 AV 10 kanao2008 3,990 Bộ quà + thẻ 50k
40 Văn Nhất Haha2k9 5,105 Bộ quà + thẻ 50k
41 Văn 2 anpham181109 3,030 Bộ quà + thẻ 50k
42 Văn 3 JungJeeYeon 2,995 Bộ quà + thẻ 50k
43 Văn 4 KhanhhLinhh07 2,760 Bộ quà + thẻ 50k
44 Văn 5 doanduyanh0398 2,480 Bộ quà + thẻ 50k
45 Sinh Nhất chibana 10,230 Bộ quà + thẻ 50k
46 Sử Nhất lamtruynguyet 2,615 Bộ quà + thẻ 50k
47 Địa Nhất thanhnhan2007 1,615 Bộ quà + thẻ 50k
- GDCD Không ai đạt giải
48 Tin Nhất yanquinnkhongcoten 7,810 Bộ quà + thẻ 50k
49 Tin 2 buikhanhchi237 4,134 Bộ quà + thẻ 50k
50 Tin 3 baonamok114 2,955 Bộ quà + thẻ 50k
51 Công nghệ Nhất wikipediahoidap247 1,525 Bộ quà + thẻ 50k
52 Nhạc họa Nhất LuongVanManh291207 7,785 Bộ quà + thẻ 50k
53 Nhạc họa 2 chutuenhi114 4,855 Bộ quà + thẻ 50k
54 Nhạc họa 3 TrBinhAnlas1 4,427 Bộ quà + thẻ 50k
55 KHTN Nhất Thanh4356 1,330 Bộ quà + thẻ 50k
56 Sử & Địa Nhất MaiTrank9 1,375 Bộ quà + thẻ 50k
57 BĐHH Nhất Ulatrkhongbietgihet 18,358 Thẻ 50k + chứng nhận
58 BĐHH 2 Longhack1805 7,456 Bộ quà + thẻ 50k
59 BĐHH 3 Romalssi 6,268 Bộ quà + thẻ 50k
60 BĐHH 4 truonghohanhu 5,019 Bộ quà + thẻ 50k
61 BĐHH 5 Lazuli0908 4,369 Bộ quà + thẻ 50k
62 BĐHH 6 wally2008 3,866 Bộ quà + thẻ 50k
63 BĐHH 7 ohnonono 3,846 Bộ quà + thẻ 50k
64 BĐHH 8 hoaithunong305 3,777 Bộ quà + thẻ 50k
65 BĐHH 9 QuangUwU 3,685 Bộ quà + thẻ 50k
66 BĐHH 10 Doraemon09 3,612 Bộ quà + thẻ 50k
67 BĐHH 11 khanhlynkk 3,566 Bộ quà + thẻ 50k
68 Mod Nhất lamngocanh8061 10,696 Bộ quà + thẻ 100k + chứng nhận
69 Mod 2 phamhoa338 4,978 Bộ quà + thẻ 50k
70 Mod 3 brightwarrior 4,566 Bộ quà + thẻ 50k
71 Mod 4 anhnguyenngoc823 3,610 Bộ quà + thẻ 50k
72 Mod 5 Apple347 3,320 Bộ quà + thẻ 50k
73 Mod 6 linhhuongnguyen2006 2,937 Bộ quà + thẻ 50k
74 Mod 7 taomao331 2,532 Bộ quà + thẻ 50k
75 Mod 8 thaopham76520 2,193 Bộ quà + thẻ 50k
76 Mod 9 ngan77666 2,168 Bộ quà + thẻ 50k
77 Mod 10 weeihan 2,131 Bộ quà + thẻ 50k
78 Mod 11 letranquynhtrang 2,027 Bộ quà + thẻ 50k
79 Mod 12 nhianh2006 2,011 Bộ quà + thẻ 50k
80 Mod 13 Professionally 1,936 Bộ quà + thẻ 50k
81 Mod 14 harryisthebest 1,914 Bộ quà + thẻ 50k
82 Mod 15 Dorris 1,904 Bộ quà + thẻ 50k
83 Mod 16 angnguyen779 1,845 Bộ quà + thẻ 50k

Còn bạn thì sao?

Bạn chưa có tên trong danh sách tháng này dù đã rất cố gắng? Đừng bỏ cuộc vì vẫn còn sự kiện đua top tháng 06/2022 tại đây. Hãy trả lời thật chất lượng để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn từ Hoidap247.com nhé!

Lưu ý: Các bạn nhận được giải hãy gửi ngay tin nhắn cho Hoidap247 tại đây để xác nhận thông tin và cung cấp địa chỉ gửi quà nhé! Quá 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả, nếu không thấy thông tin liên hệ thì quà tặng sẽ được bổ sung vào quỹ quà tặng điểm danh.


``