Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

Ôi kết quả đua top tháng 1/2022 dưới mái trường mến yêuDanh sách nhận quà dưới đây được công bố dựa trên chất lượng câu trả lời của từng thành viên, như vậy việc có nhiều điểm không có nghĩa là chắc chắn được nhận quà. Nếu chép mạng, trả lời qua loa, gian lận điểm, chất lượng trả lời kém thì sẽ không được nhận quà.

STT Hạng
mục
Xếp
hạng
Username Tổng điểm
hoặc xử lý
Quà tặng
1 Toán Nhất Milocute08 27,500 Bộ quà + thẻ 100k
2 Toán 2 thaopham76520 16,610 Bộ quà + thẻ 50k
3 Toán 3 dariana 14,645 Bộ quà + thẻ 50k
4 Toán 4 Wan0801 13,797 Bộ quà + thẻ 50k
5 Toán 5 dungsenpai247 13,565 Bộ quà + thẻ 50k
6 Toán 6 annenguyen1911 11,325 Bộ quà + thẻ 50k
7 Toán 7 dtkc12110 10,490 Bộ quà + thẻ 50k
8 Toán 8 Doraemon19 9,975 Bộ quà + thẻ 50k
9 Toán 9 vanhao41879 9,306 Bộ quà + thẻ 50k
10 Toán 10 pchi0802 8,570 Bộ quà + thẻ 50k
11 Toán 11 chienbinhkieuhanh226 8,430 Bộ quà + thẻ 50k
12 Toán 12 vuatoanhoc 8,270 Bộ quà + thẻ 50k
13 Toán 13 nhung0 8,200 Bộ quà + thẻ 50k
14 Toán 14 VanhMc297 7,760 Bộ quà + thẻ 50k
15 Toán 15 helik8 7,330 Bộ quà + thẻ 50k
16 Toán 16 Ha1zzz 6,170 Bộ quà + thẻ 50k
17 Toán 17 kisibongdem 6,165 Bộ quà + thẻ 50k
18 Toán 18 DungSenpai1412 6,078 Bộ quà + thẻ 50k
19 Toán 19 Sea009 6,055 Bộ quà + thẻ 50k
20 Toán 20 2k9isthebest 6,052 Bộ quà + thẻ 50k
21 Toán 21 yewnhanhatthegioi 6,040 Bộ quà + thẻ 50k
22 Nhất Professionally 12,060 Bộ quà + thẻ 50k
23 2 phamhoa338 11,457 Bộ quà + thẻ 50k
24 3 nguyenngocminhchau97 7,835 Bộ quà + thẻ 50k
25 4 kimngoc69587 3,446 Bộ quà + thẻ 50k
26 Hóa Nhất hoangminhava 25,827 Bộ quà + thẻ 50k
27 Hóa 2 angnguyen779 23,220 Bộ quà + thẻ 50k
28 Hóa 3 QuangUwU 12,970 Bộ quà + thẻ 50k
29 Hóa 4 kingofchemistry 11,580 Bộ quà + thẻ 50k
30 AV Nhất foxthe4334 8,060 Bộ quà + thẻ 50k
31 AV 2 quachgiahao502 5,781 Bộ quà + thẻ 50k
32 AV 3 Orijinn 5,395 Bộ quà + thẻ 50k
33 AV 4 taomao331 4,535 Bộ quà + thẻ 50k
34 AV 5 ngtduyen07 4,010 Bộ quà + thẻ 50k
35 AV 6 phambaongoc308 3,542 Bộ quà + thẻ 50k
36 AV 7 NHa1102 3,320 Bộ quà + thẻ 50k
37 AV 8 anhnguyenngoc823 3,150 Bộ quà + thẻ 50k
38 AV 9 Dorris 3,140 Bộ quà + thẻ 50k
39 AV 10 letranquynhtrang 3,135 Bộ quà + thẻ 50k
40 Văn Nhất DaisyMuggles 7,560 Bộ quà + thẻ 50k
41 Văn 2 KhanhhLinhh07 7,115 Bộ quà + thẻ 50k
42 Văn 3 thoconthongminh 5,125 Bộ quà + thẻ 50k
43 Văn 4 minhhuama 4,300 Bộ quà + thẻ 50k
44 Văn 5 moduycung 4,160 Bộ quà + thẻ 50k
45 Sinh Nhất tranthituyet0805197 4,085 Bộ quà + thẻ 50k
46 Sử Nhất trilecongtri 4,680 Bộ quà + thẻ 50k
47 Địa Nhất kenngo347 2,550 Bộ quà + thẻ 50k
48 GDCD Nhất nguyenthihuonggiang94512 1,040 Bộ quà + thẻ 50k
49 Tin Nhất Dungphtvs12500 3,595 Bộ quà + thẻ 50k
50 Tin 2 votranlyna 3,390 Bộ quà + thẻ 50k
51 Tin 3 Daoanhviet96 2,855 Bộ quà + thẻ 50k
52 Công nghệ Nhất vaniesnow 2,220 Bộ quà + thẻ 50k
53 Nhạc họa Nhất oopsOwO 12,905 Bộ quà + thẻ 50k
54 Nhạc họa 2 DotothyDaisy 11,413 Bộ quà + thẻ 50k
55 Nhạc họa 3 hachu287 8,330 Bộ quà + thẻ 50k
56 BĐHH Nhất dungsenpai247

19,895

Thẻ 50k + chứng nhận
57 BĐHH 2 brightwarrior 10,573 Bộ quà + thẻ 50k
58 BĐHH 3 Olwen0703 10,319 Bộ quà + thẻ 50k
59 BĐHH 4 Apple347 8,974 Bộ quà + thẻ 50k
60 BĐHH 5 winduc347 7,589 Bộ quà + thẻ 50k
61 BĐHH 6 harryisthebest 6,849 Bộ quà + thẻ 50k
62 BĐHH 7 ctd0309 6,647 Bộ quà + thẻ 50k
63 BĐHH 8 ThuyyDuongg07 6,414 Bộ quà + thẻ 50k
64 BĐHH 9 buiviet2932006 6,257 Bộ quà + thẻ 50k
65 BĐHH 10 lemona 5,804 Bộ quà + thẻ 50k
66 BĐHH 11 HoaiAn27 4,934 Bộ quà + thẻ 50k
67 Mod Nhất lamngocanh8061 12,462 Bộ quà + thẻ 100k + chứng nhận
68 Mod 2 daichik7 10,189 Bộ quà + thẻ 50k
69 Mod 3 Dorris 9,807 Bộ quà + thẻ 50k
70 Mod 4 haducanh432007 7,559 Bộ quà + thẻ 50k
71 Mod 5 tttt1111 7,151 Bộ quà + thẻ 50k
72 Mod 6 Baby123 5,361 Bộ quà + thẻ 50k
73 Mod 7 caty09 5,271 Bộ quà + thẻ 50k
74 Mod 8 Iruma0301 4,841 Bộ quà + thẻ 50k
75 Mod 9 nganthai404 4,480 Bộ quà + thẻ 50k
76 Mod 10 chiukiuxiu 4,032 Bộ quà + thẻ 50k
77 Mod 11 KhanhHuyen3103 3,776 Bộ quà + thẻ 50k
78 Mod 12 trandohuonggiang 3,527 Bộ quà + thẻ 50k
79 Mod 13 nguyenthihongngocngoc 3,496 Bộ quà + thẻ 50k
80 Mod 14 nguyenvanquochieu 3,441 Bộ quà + thẻ 50k
81 Mod 15 dothihongha 3,099 Bộ quà + thẻ 50k
82 Mod 16 Congchuahoahong 3,094 Bộ quà + thẻ 50k
83 Mod 17 huynhthingochieu 3,073 Bộ quà + thẻ 50k
84 Mod 18 DucPhat0209 3,050 Bộ quà + thẻ 50k
85 Mod 19 weeihan 2,670 Bộ quà + thẻ 50k
86 Mod 20 NPC007 2,603 Bộ quà + thẻ 50k
87 Mod 21 tuituy 2,295 Bộ quà + thẻ 50k

Còn bạn thì sao?

Bạn chưa có tên trong danh sách tháng này dù đã rất cố gắng? Đừng bỏ cuộc vì vẫn còn sự kiện đua top tháng 2/2022 tại đây. Hãy trả lời thật chất lượng để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn từ Hoidap247.com nhé!

Lưu ý: Các bạn nhận được giải hãy gửi ngay tin nhắn cho Hoidap247 tại đây để xác nhận thông tin và cung cấp địa chỉ gửi quà nhé! Quá 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả, nếu không thấy thông tin liên hệ thì quà tặng sẽ được bổ sung vào quỹ quà tặng điểm danh.


``