Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

Mang kết quả đua top tháng 12/2021 về cho mẹDanh sách nhận quà dưới đây được công bố dựa trên chất lượng câu trả lời của từng thành viên, như vậy việc có nhiều điểm không có nghĩa là chắc chắn được nhận quà. Nếu chép mạng, trả lời qua loa, gian lận điểm, chất lượng trả lời kém thì sẽ không được nhận quà.

STT Hạng
mục
Xếp
hạng
Username Tổng điểm
hoặc xử lý
Quà tặng
1 Toán Nhất Milocute08 21,680 Bộ quà + thẻ 100k
2 Toán 2 vuatoanhoc 21,530 Bộ quà + thẻ 50k
3 Toán 3 helik8 19,244 Bộ quà + thẻ 50k
4 Toán 4 thaopham76520 18,200 Bộ quà + thẻ 50k
5 Toán 5 pchi0802 16,161 Bộ quà + thẻ 50k
6 Toán 6 dungsenpai247 15,499 Bộ quà + thẻ 50k
7 Toán 7 SunHee 12,375 Bộ quà + thẻ 50k
8 Toán 8 khoanguyendang6a2 11,714 Bộ quà + thẻ 50k
9 Toán 9 Romalssi 9,735 Bộ quà + thẻ 50k
10 Toán 10 Doraemon09 9,410 Bộ quà + thẻ 50k
11 Toán 11 ndiep4320 8,645 Bộ quà + thẻ 50k
12 Toán 12 KoshimizuAoi123 8,465 Bộ quà + thẻ 50k
13 Toán 13 Lovemath123 8,425 Bộ quà + thẻ 50k
14 Toán 14 noname26 8,410 Bộ quà + thẻ 50k
15 Toán 15 Mon1322 8,386 Bộ quà + thẻ 50k
16 Toán 16 DauPhaThuongKhung 7,980 Bộ quà + thẻ 50k
17 Toán 17 2k9isthebest 7,518 Bộ quà + thẻ 50k
18 Toán 18 Doraemon19 7,325 Bộ quà + thẻ 50k
19 Toán 19 Winner112 7,190 Bộ quà + thẻ 50k
20 Toán 20 lamngocanh8061 6,865 Bộ quà + thẻ 50k
21 Toán 21 fkamhuongyang 6,490 Bộ quà + thẻ 50k
22 Nhất Professionally 15,525 Bộ quà + thẻ 50k
23 2 banhmichammam 10,545 Bộ quà + thẻ 50k
24 3 LeGiaBinhh 9,805 Bộ quà + thẻ 50k
25 4 phamhoa338 9,464 Bộ quà + thẻ 50k
26 Hóa Nhất brightwarrior 18,851 Bộ quà + thẻ 50k
27 Hóa 2 ZnAlO2 13,864 Bộ quà + thẻ 50k
28 Hóa 3 trangha68708 13,085 Bộ quà + thẻ 50k
29 Hóa 4 funeuvu 10,900 Bộ quà + thẻ 50k
30 AV Nhất NguyenNgocVan9a1 11,145 Bộ quà + thẻ 50k
31 AV 2 Khoa24082006 10,805 Bộ quà + thẻ 50k
32 AV 3 letranquynhtrang 6,655 Bộ quà + thẻ 50k
33 AV 4 taomao331 6,045 Bộ quà + thẻ 50k
34 AV 5 foxthe4334 4,855 Bộ quà + thẻ 50k
35 AV 6 LynnKhanhh2908 4,745 Bộ quà + thẻ 50k
36 AV 7 Miaaaa 4,025 Bộ quà + thẻ 50k
37 AV 8 angelinazuize 3,685 Bộ quà + thẻ 50k
38 AV 9 vuongnhi5936 3,580 Bộ quà + thẻ 50k
39 AV 10 Dorris 3,475 Bộ quà + thẻ 50k
40 Văn Nhất Jisoo2k8 15,525 Bộ quà + thẻ 50k
41 Văn 2 DaisyMuggles 13,990 Bộ quà + thẻ 50k
42 Văn 3 KhanhhLinhh07 9,180 Bộ quà + thẻ 50k
43 Văn 4 FreedomWriters 7,290 Bộ quà + thẻ 50k
44 Văn 5 ThuyyDuongg07 7,270 Bộ quà + thẻ 50k
45 Sinh Nhất TuDang636 6,185 Bộ quà + thẻ 50k
46 Sử Nhất harryisthebest 7,815 Bộ quà + thẻ 50k
47 Địa Nhất thuanhuy 2,200 Bộ quà + thẻ 50k
48 GDCD Nhất vaniesnow 1,245 Bộ quà + thẻ 50k
49 Tin Nhất tuongtaylor 4,350 Bộ quà + thẻ 50k
50 Tin 2 Daoanhviet96 2,945 Bộ quà + thẻ 50k
51 Tin 3 phong1409 2,675 Bộ quà + thẻ 50k
52 Công nghệ Nhất nguyenthuy1810 1,620 Bộ quà + thẻ 50k
53 Nhạc họa Nhất jangjang28 4,485 Bộ quà + thẻ 50k
54 Nhạc họa 2 Ulatrkobtjhet 4,369 Bộ quà + thẻ 50k
55 Nhạc họa 3 nguyenthihuonggiang94512 4,295 Bộ quà + thẻ 50k
56 BĐHH Nhất dungsenpai247 30,585 Thẻ 50k + chứng nhận
57 BĐHH 2 QLinkVN 10,474 Bộ quà + thẻ 50k
58 BĐHH 3 Orca006 9,599 Bộ quà + thẻ 50k
59 BĐHH 4 phuocnguyenkhd 8,995 Bộ quà + thẻ 50k
60 BĐHH 5 Olwen0703 8,966 Bộ quà + thẻ 50k
61 BĐHH 6 lemona 8,909 Bộ quà + thẻ 50k
62 BĐHH 7 lequangdien201 8,732 Bộ quà + thẻ 50k
63 BĐHH 8 HoaiAn27 7,925 Bộ quà + thẻ 50k
64 BĐHH 9 lifeboyfake 7,109 Bộ quà + thẻ 50k
65 BĐHH 10 HaiDang112233 6,756 Bộ quà + thẻ 50k
66 BĐHH 11 thanhthien 6,464 Bộ quà + thẻ 50k
67 Mod Nhất lamngocanh8061 17,020 Bộ quà + thẻ 100k + chứng nhận
68 Mod 2 Dorris 15,749 Bộ quà + thẻ 50k
69 Mod 3 weeihan 7,010 Bộ quà + thẻ 50k
70 Mod 4 haducanh432007 6,013 Bộ quà + thẻ 50k
71 Mod 5 armybts1306 6,008 Bộ quà + thẻ 50k
72 Mod 6 tttt1111 5,933 Bộ quà + thẻ 50k
73 Mod 7 caty09 5,385 Bộ quà + thẻ 50k
74 Mod 8 trandohuonggiang 4,867 Bộ quà + thẻ 50k
75 Mod 9 huynhthingochieu 4,564 Bộ quà + thẻ 50k
76 Mod 10 daichik7 4,510 Bộ quà + thẻ 50k
77 Mod 11 KhanhHuyen3103 4,408 Bộ quà + thẻ 50k
78 Mod 12 Baby123 4,401 Bộ quà + thẻ 50k
79 Mod 13 Congchuahoahong 4,327 Bộ quà + thẻ 50k
80 Mod 14 dothihongha 4,325 Bộ quà + thẻ 50k
81 Mod 15 Iruma0301 4,077 Bộ quà + thẻ 50k
82 Mod 16 bangtann 3,838 Bộ quà + thẻ 50k
83 Mod 17 chiukiuxiu 3,811 Bộ quà + thẻ 50k
84 Mod 18 linhhuongnguyen2006 3,581 Bộ quà + thẻ 50k
85 Mod 19 huynhquangsang5 3,463 Bộ quà + thẻ 50k
86 Mod 20 nguyenvanquochieu 3,377 Bộ quà + thẻ 50k
87 Mod 21 DucPhat0209 3,354 Bộ quà + thẻ 50k

Còn bạn thì sao?
Bạn chưa có tên trong danh sách tháng này dù đã rất cố gắng? Đừng bỏ cuộc vì vẫn còn sự kiện đua top tháng 01/2022 tại đây. Hãy trả lời thật chất lượng để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn từ Hoidap247.com nhé!

Lưu ý: Các bạn nhận được giải hãy gửi ngay tin nhắn cho Hoidap247 tại đây để xác nhận thông tin và cung cấp địa chỉ gửi quà nhé! Quá 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả, nếu không thấy thông tin liên hệ thì quà tặng sẽ được bổ sung vào quỹ quà tặng điểm danh.


``