Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

"Gét gô" đua top tháng 4 năm 2022Danh sách nhận quà dưới đây được công bố dựa trên chất lượng câu trả lời của từng thành viên, như vậy việc có nhiều điểm không có nghĩa là chắc chắn được nhận quà. Nếu trả lời câu hỏi khi kiểm tra, chép mạng, trả lời qua loa, gian lận điểm, chất lượng trả lời kém thì sẽ không có tên.

STT Hạng
mục
Xếp
hạng
Username Tổng điểm
hoặc xử lý
Quà tặng
1 Toán Nhất kaibaseto 18,760 Bộ quà + thẻ 100k
2 Toán 2 Ulatrkhongbietgihet 14,450 Bộ quà + thẻ 50k
3 Toán 3 Phuongfriendly 14,040 Bộ quà + thẻ 50k
4 Toán 4 GiaBao2010 12,525 Bộ quà + thẻ 50k
5 Toán 5 dtkc12110 10,835 Bộ quà + thẻ 50k
6 Toán 6 knguyn 10,320 Bộ quà + thẻ 50k
7 Toán 7 Andanh070707 9,100 Bộ quà + thẻ 50k
8 Toán 8 mathOwO 8,570 Bộ quà + thẻ 50k
9 Toán 9 nguyennam500 8,445 Bộ quà + thẻ 50k
10 Toán 10 2k9isthebest 8,285 Bộ quà + thẻ 50k
11 Toán 11 yewnhanhatthegioi 7,880 Bộ quà + thẻ 50k
12 Toán 12 DungSenpai1412 7,435 Bộ quà + thẻ 50k
13 Toán 13 Romalssi 6,985 Bộ quà + thẻ 50k
14 Toán 14 VieZoee1402 6,920 Bộ quà + thẻ 50k
15 Toán 15 kocogidaunha 6,885 Bộ quà + thẻ 50k
16 Toán 16 Yau2k9 6,820 Bộ quà + thẻ 50k
17 Toán 17 520History 6,315 Bộ quà + thẻ 50k
18 Toán 18 owenly3 6,155 Bộ quà + thẻ 50k
19 Toán 19 ducanh190509 6,101 Bộ quà + thẻ 50k
20 Toán 20 ngthanhthuy29042010 5,957 Bộ quà + thẻ 50k
21 Toán 21 nothinginhere 5,915 Bộ quà + thẻ 50k
22 Nhất nguyenngocminhchau97 5,345 Bộ quà + thẻ 50k
23 2 phamhoa338 5,012 Bộ quà + thẻ 50k
24 3 doanduyanh 4,650 Bộ quà + thẻ 50k
25 4 Professionally 2,760 Bộ quà + thẻ 50k
26 Hóa Nhất QuangUwU 16,435 Bộ quà + thẻ 50k
27 Hóa 2 Lazuli0908 10,920 Bộ quà + thẻ 50k
28 Hóa 3 pentane205 10,705 Bộ quà + thẻ 50k
29 Hóa 4 Dominic 10,625 Bộ quà + thẻ 50k
30 AV Nhất ZinnNee 20,025 Bộ quà + thẻ 50k
31 AV 2 hodienankhoa 12,145 Bộ quà + thẻ 50k
32 AV 3 Aurellia 7,766 Bộ quà + thẻ 50k
33 AV 4 thuyanh1303 6,600 Bộ quà + thẻ 50k
34 AV 5 DnggAnn 5,730 Bộ quà + thẻ 50k
35 AV 6 letranquynhtrang 5,485 Bộ quà + thẻ 50k
36 AV 7 cam_cam 5,345 Bộ quà + thẻ 50k
37 AV 8 ngan77666 5,200 Bộ quà + thẻ 50k
38 AV 9 anhnguyenngoc823 4,665 Bộ quà + thẻ 50k
39 AV 10 minhotaku2007 3,740 Bộ quà + thẻ 50k
40 Văn Nhất wally2008 4,790 Bộ quà + thẻ 50k
41 Văn 2 JungJeeYeon 4,205 Bộ quà + thẻ 50k
42 Văn 3 KhanhhLinhh07 3,445 Bộ quà + thẻ 50k
43 Văn 4 anpham181109 2,955 Bộ quà + thẻ 50k
44 Văn 5 ThuyyDuongg07 2,472 Bộ quà + thẻ 50k
45 Sinh Nhất chibana 12,220 Bộ quà + thẻ 50k
46 Sử Nhất trilecongtri 5,815 Bộ quà + thẻ 50k
47 Địa Nhất thanhnhan2007 3,340 Bộ quà + thẻ 50k
- GDCD Không ai đạt giải
48 Tin Nhất yanquinnkhongcoten 10,765 Bộ quà + thẻ 50k
49 Tin 2 Daoanhviet96 5,385 Bộ quà + thẻ 50k
50 Tin 3 buikhanhchi237 3,810 Bộ quà + thẻ 50k
51 Công nghệ Nhất wikipediahoidap247 4,635 Bộ quà + thẻ 50k
52 Nhạc họa Nhất OnceUponATime 5,199 Bộ quà + thẻ 50k
53 Nhạc họa 2 parkmiz2kx 5,080 Bộ quà + thẻ 50k
54 Nhạc họa 3 SnowLovely08 3,960 Bộ quà + thẻ 50k
55 KHTN Nhất Thanh4356 2,500 Bộ quà + thẻ 50k
- Sử & Địa Không ai đạt giải
56 BĐHH Nhất QuangUwU 23,714 Thẻ 50k + chứng nhận
57 BĐHH 2 TRUSThh 10,386 Bộ quà + thẻ 50k
58 BĐHH 3 angnguyen779 8,694 Bộ quà + thẻ 50k
59 BĐHH 4 VanhMc297 5,261 Bộ quà + thẻ 50k
60 BĐHH 5 KhangOwO 4,253 Bộ quà + thẻ 50k
61 BĐHH 6 dongha8284 4,107 Bộ quà + thẻ 50k
62 BĐHH 7 chutuenhi114 4,069 Bộ quà + thẻ 50k
63 BĐHH 8 hunghunghung 3,864 Bộ quà + thẻ 50k
64 BĐHH 9 linhnguyen743 3,624 Bộ quà + thẻ 50k
65 BĐHH 10 NguyenNgocVan9a1 3,398 Bộ quà + thẻ 50k
66 BĐHH 11 vaniesnow 3,326 Bộ quà + thẻ 50k
67 Mod Nhất lamngocanh8061 12,792 Bộ quà + thẻ 100k + chứng nhận
68 Mod 2 brightwarrior 7,598 Bộ quà + thẻ 50k
69 Mod 3 Olwen0703 6,317 Bộ quà + thẻ 50k
70 Mod 4 Apple347 4,965 Bộ quà + thẻ 50k
71 Mod 5 thaopham76520 4,685 Bộ quà + thẻ 50k
72 Mod 6 phamhoa338 3,841 Bộ quà + thẻ 50k
73 Mod 7 Professionally 3,388 Bộ quà + thẻ 50k
74 Mod 8 dtkc12110 3,068 Bộ quà + thẻ 50k
75 Mod 9 harryisthebest 3,029 Bộ quà + thẻ 50k
76 Mod 10 pchi0802 2,958 Bộ quà + thẻ 50k
77 Mod 11 phanquynhhoa 2,880 Bộ quà + thẻ 50k
78 Mod 12 nhianh2006 2,783 Bộ quà + thẻ 50k
79 Mod 13 dungsenpai247 2,603 Bộ quà + thẻ 50k
80 Mod 14 weeihan 2,491 Bộ quà + thẻ 50k
81 Mod 15 letranquynhtrang 2,059 Bộ quà + thẻ 50k
82 Mod 16 chiukiuxiu 2,048 Bộ quà + thẻ 50k
83 Mod 17 Dorris 2,006 Bộ quà + thẻ 50k
84 Mod 18 armybts1306 1,895 Bộ quà + thẻ 50k
85 Mod 19 nguyenthihongngocngoc 1,886 Bộ quà + thẻ 50k
86 Mod 20 funeuvu 1,875 Bộ quà + thẻ 50k
87 Mod 21 sbpro09 1,847 Bộ quà + thẻ 50k

Còn bạn thì sao?

Bạn chưa có tên trong danh sách tháng này dù đã rất cố gắng? Đừng bỏ cuộc vì vẫn còn sự kiện đua top tháng 05/2022 tại đây. Hãy trả lời thật chất lượng để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn từ Hoidap247.com nhé!

Lưu ý: Các bạn nhận được giải hãy gửi ngay tin nhắn cho Hoidap247 tại đây để xác nhận thông tin và cung cấp địa chỉ gửi quà nhé! Quá 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả, nếu không thấy thông tin liên hệ thì quà tặng sẽ được bổ sung vào quỹ quà tặng điểm danh.


``