Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

a/đ/ứ t/á/g/h/n m/y/ấ 2/2/1/0 è/n ă/m/n 0/1 o/p/t u/a/đ q/ả/u t/K/ếDanh sách nhận quà dưới đây được công bố dựa trên chất lượng câu trả lời của từng thành viên, như vậy việc có nhiều điểm không có nghĩa là chắc chắn được nhận quà. Nếu chép mạng, trả lời qua loa, gian lận điểm, chất lượng trả lời kém thì sẽ không được nhận quà.

STT Hạng
mục
Xếp
hạng
Username Tổng điểm
hoặc xử lý
Quà tặng
1 Toán Nhất Milocute08 16,865 Bộ quà + thẻ 100k
2 Toán 2 Kakaseto 15,930 Bộ quà + thẻ 50k
3 Toán 3 chinhphuctatca 15,080 Bộ quà + thẻ 50k
4 Toán 4 ctd0309 11,965 Bộ quà + thẻ 50k
5 Toán 5 thanhnguyengia2007 11,955 Bộ quà + thẻ 50k
6 Toán 6 Miette 11,810 Bộ quà + thẻ 50k
7 Toán 7 2k9isthebest 11,100 Bộ quà + thẻ 50k
8 Toán 8 truongtuan123 10,985 Bộ quà + thẻ 50k
9 Toán 9 Lovemath123 10,690 Bộ quà + thẻ 50k
10 Toán 10 khanhdat 10,190 Bộ quà + thẻ 50k
11 Toán 11 doquangtai2k9 9,700 Bộ quà + thẻ 50k
12 Toán 12 haducdung2009 9,606 Bộ quà + thẻ 50k
13 Toán 13 hamyk8 8,507 Bộ quà + thẻ 50k
14 Toán 14 Ativity 8,265 Bộ quà + thẻ 50k
15 Toán 15 lamngocanh8061 8,100 Bộ quà + thẻ 50k
16 Toán 16 kisibongdem 7,865 Bộ quà + thẻ 50k
17 Toán 17 thongoccungtrangcute 7,810 Bộ quà + thẻ 50k
18 Toán 18 tramy362 7,630 Bộ quà + thẻ 50k
19 Toán 19 Ha1zzz 7,305 Bộ quà + thẻ 50k
20 Toán 20 SunHee 6,865 Bộ quà + thẻ 50k
21 Toán 21 MinhhDuc2k7 6,810 Bộ quà + thẻ 50k
22 Nhất Professionally 10,940 Bộ quà + thẻ 50k
23 2 kimngoc69587 10,145 Bộ quà + thẻ 50k
24 3 MinhThu007 9,175 Bộ quà + thẻ 50k
25 4 nguyentam91 8,550 Bộ quà + thẻ 50k
26 Hóa Nhất trangha68708 14,115 Bộ quà + thẻ 50k
27 Hóa 2 buiviet2932006 10,535 Bộ quà + thẻ 50k
28 Hóa 3 AllanMusic 9,570 Bộ quà + thẻ 50k
29 Hóa 4 lqphuc2006 7,155 Bộ quà + thẻ 50k
30 AV Nhất Camsama 12,105 Bộ quà + thẻ 50k
31 AV 2 Dorris 11,005 Bộ quà + thẻ 50k
32 AV 3 Miaaaa 10,350 Bộ quà + thẻ 50k
33 AV 4 letranquynhtrang 9,780 Bộ quà + thẻ 50k
34 AV 5 VanNoriakiOwO 9,640 Bộ quà + thẻ 50k
35 AV 6 taomao331 9,040 Bộ quà + thẻ 50k
36 AV 7 thuhuyen215 7,505 Bộ quà + thẻ 50k
37 AV 8 Khoa24082006 5,895 Bộ quà + thẻ 50k
38 AV 9 foxthe4334 4,649 Bộ quà + thẻ 50k
39 AV 10 huynhthingochieu 4,050 Bộ quà + thẻ 50k
40 Văn Nhất Minaaa 7,978 Bộ quà + thẻ 50k
41 Văn 2 FreedomWriters 5,900 Bộ quà + thẻ 50k
42 Văn 3 LamNhac 5,274 Bộ quà + thẻ 50k
43 Văn 4 HaiDang112233 4,025 Bộ quà + thẻ 50k
44 Văn 5 hienchi20112009 3,805 Bộ quà + thẻ 50k
45 Sinh Nhất biologyislife2408 7,115 Bộ quà + thẻ 50k
46 Sử Nhất trilecongtri 4,490 Bộ quà + thẻ 50k
47 Địa Nhất Kaneghoul128 1,040 Bộ quà + thẻ 50k
48 GDCD Nhất lalisamanoban0327 1,425 Bộ quà + thẻ 50k
49 Tin Nhất tuongtaylor 4,025 Bộ quà + thẻ 50k
50 Tin 2 xuanduc4994 3,022 Bộ quà + thẻ 50k
51 Tin 3 manhquang0306 2,585 Bộ quà + thẻ 50k
52 Công nghệ Nhất holliwood 1,105 Bộ quà + thẻ 50k
53 Nhạc họa Nhất gauconcute2k9 8,851 Bộ quà + thẻ 50k
54 Nhạc họa 2 HelanDeys 7,800 Bộ quà + thẻ 50k
55 Nhạc họa 3 khiemvu197 7,664 Bộ quà + thẻ 50k
- BĐHH Nhất ctd0309 13,550 Thẻ 50k + chứng nhận
56 BĐHH 2 White777 6,945 Bộ quà + thẻ 50k
57 BĐHH 3 dtkc12110 6,545 Bộ quà + thẻ 50k
58 BĐHH 4 sbpro09 6,365 Bộ quà + thẻ 50k
59 BĐHH 5 thanhthien 5,876 Bộ quà + thẻ 50k
60 BĐHH 6 DucPhat0209 5,145 Bộ quà + thẻ 50k
61 BĐHH 7 2k9thicogisai 5,080 Bộ quà + thẻ 50k
62 BĐHH 8 TTTskx 4,315 Bộ quà + thẻ 50k
63 BĐHH 9 vinh05032008 4,102 Bộ quà + thẻ 50k
64 BĐHH 10 Xukaminamotor 3,610 Bộ quà + thẻ 50k
65 BĐHH 11 TienMinh1941 3,435 Bộ quà + thẻ 50k
66 Mod Nhất lamngocanh8061 10,111 Bộ quà + thẻ 100k + chứng nhận
67 Mod 2 bangtann 10,025 Bộ quà + thẻ 50k
68 Mod 3 letranquynhtrang 4,590 Bộ quà + thẻ 50k
69 Mod 4 armybts1306 4,324 Bộ quà + thẻ 50k
70 Mod 5 daichik7 4,165 Bộ quà + thẻ 50k
71 Mod 6 tranbichtram149cm 3,975 Bộ quà + thẻ 50k
72 Mod 7 Lovemath123 3,656 Bộ quà + thẻ 50k
73 Mod 8 yagamiakira 3,652 Bộ quà + thẻ 50k
74 Mod 9 nganthai404 3,599 Bộ quà + thẻ 50k
75 Mod 10 ThanhTruc2008 3,383 Bộ quà + thẻ 50k
76 Mod 11 haducanh432007 3,161 Bộ quà + thẻ 50k
77 Mod 12 Kakashin2007 3,017 Bộ quà + thẻ 50k
78 Mod 13 Iruma0301 2,969 Bộ quà + thẻ 50k
79 Mod 14 Congchuahoahong 2,872 Bộ quà + thẻ 50k
80 Mod 15 Peropero3 2,647 Bộ quà + thẻ 50k
81 Mod 16 haducdung2009 2,547 Bộ quà + thẻ 50k
82 Mod 17 tuituy 2,358 Bộ quà + thẻ 50k
83 Mod 18 chiukiuxiu 2,343 Bộ quà + thẻ 50k
84 Mod 19 tranma1985 2,247 Bộ quà + thẻ 50k
85 Mod 20 vdtruong0903 2,079 Bộ quà + thẻ 50k
86 Mod 21 bangbang1310 2,048 Bộ quà + thẻ 50k

Còn bạn thì sao?

Bạn chưa có tên trong danh sách tháng này dù đã rất cố gắng? Đừng bỏ cuộc vì vẫn còn sự kiện đua top tháng 11/2021 tại đây. Hãy trả lời thật chất lượng để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà hấp dẫn từ Hoidap247.com nhé!

Lưu ý: Các bạn nhận được giải hãy gửi ngay tin nhắn cho Hoidap247 tại đây để xác nhận thông tin và cung cấp địa chỉ gửi quà nhé! Quá 7 ngày tính từ ngày công bố kết quả, nếu không thấy thông tin liên hệ thì quà tặng sẽ được bổ sung vào quỹ quà tặng điểm danh.


``